TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Đến tháng 5/2017, Sở Công Thương đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 5/1/2017 - 09:13
Đến tháng 5/2017, Sở Công Thương đã trao đổi
0
văn bản giữa 8 đơn vị. Cập nhật:5/1/2017 - 09:13

Thành phố Tuyên Quang phấn đấu trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ vùng ATK

Quyết định 419/QĐ-TTg, ngày 17/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn -...