Hội thảo “Chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”

Ngày 02/12/2022, tại TP Tuyên Quang, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh; Trung tâm Khuyến công và doanh nghiệp, HTX sản xuất công nghiệp nông thôn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh khu vực miền Bắc…

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Để nhanh chóng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã tăng cường thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao ...