,

Thư viện Ảnh

Lễ đóng điện cho 2 thôn Khuổi Chang và Khuổi Củng, xã Xuân Lập

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Lễ đóng điện cho 2 thôn Khuổi Chang và Khuổi Củng, xã Xuân Lập (Lâm Bình).

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc thực tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của 2 thôn Khuổi Chang và Khuổi Củng, xã Xuân Lập (Lâm Bình).

  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia đóng điện tại các hộ dân thôn Khuổi Chang, xã Xuân Lập (Lâm Bình).

  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực tặng quà Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Chang, xã Xuân Lập, Lâm Bình.

Thư viện ảnh khác