,

Công nghiệp - Khuyến công

Hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương.

Ngày 10-10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (Sở Công Thương) đã nghiệm thu 2 đề án khuyến công địa phương.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư máy đóng gói trà túi lọc 5 in 1 của Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh, thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận (Yên Sơn).

Các đề án gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất trà túi lọc từ hạt đậu đen của Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Bình Minh, thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận (Yên Sơn) và Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất rượu của Hợp tác xã sản xuất và thương mại Xứ Tuyên, tổ 2, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang).

Tổng kinh phí hỗ trợ 2 đề án là 200 triệu đồng để đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào quy trình chế biến và sản xuất sản phẩm.

Việc hỗ trợ cơ sở đầu tư thiết bị mới vào sản xuất góp phần tạo ra sản phẩm chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp, đồng hành với các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc thực hiện chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục