,

Tin tức - Sự kiện

Bước chuyển mới từ công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ

- Năm 2022, giá trị ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ chiếm trên 86% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với một trong 3 khâu đột phá là đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, con số này đã phần nào khẳng định việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này đã được khơi thông.