SỞ CÔNG THƯƠNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG TẠI HÀ NỘI

Chiều ngày 20/5/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tham gia Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì, tổ chức tại Thành phố Hà Nội.