Thông báo đóng điện các công trình Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ tại các xã Đà vị, Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ cung cấp điện cho các khu vực thôn bản chưa có điện do Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, quy mô huyện Na Hang có 17 Trạm biến áp, trên 90km đường dây 35kV cấp điện cho các thôn bản thuộc 04 xã (Đà Vị, Hồng Thái, Yên Hoa, Sinh Long).

Xuất khẩu tôm đón cơ hội từ EVFTA

Tôm là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 ...