Phục hồi kinh tế hiệu quả

9 tháng năm 2022, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh) tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong Top khá của cả nước và là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2020 - 2022.

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC

Được sự nhất trí của Đảng Uỷ Sở, tối 05/9/2022, tại Sở Công Thương, BCH Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương đã phối hợp với BCH Công đoàn Sở Công ...