,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam

Thương hiệu quốc gia (National Brand) có thể hiểu là tên, các khẩu hiệu, ký hiệu, biểu tượng hay thiết kế hay tổng hợp những yếu tố trên với mục đích xác định hàng hóa và dịch vụ được tạo ra từ một quốc gia nhằm phân biệt hàng hóa và dịch vụ của quốc gia này với những quốc gia khác.

Sở Công Thương triển khai Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó, việc bảo đảm ATGT cho ...