1. Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 23/8/2022 của Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)
2. Kế hoạch số 01/KH-HĐ ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
3. Thông báo số 15/TB-HĐTDCC ngày 13/8/2022 của UBND tỉnh về việc đính chính lại số văn bản tại Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 ban hành kèm theo thông báosố 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022
4. Thông báo số 06/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021  
5. Thông báo số 07-TB/HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021
6. Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối nhà nước năm 2021
7. Thông báo số Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam ngày 13/7 của Sở Công thương
8. Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh vê tuyển dụng công chức năm 2021
9. Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021
10. Kế hoạch số 1190/KH-SCT ngày 08/10/2021 của Sở Công thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
11. Công văn số 958/SCT-QLXNK ngày 09/8/2021 của Sở Công thương về thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
12. Công văn số 804/TMĐT-TTPT ngày 05/8/2021 của Bộ Công thương về việc phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu” ứng phó với bất lợi và khó khắn dó dịch COVID - 19
13. Thông báo số 680/SCT-QLTM-XNK ngày 14/6/2021 của Sở Công thương về xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty Cổ phần tập đoàn liên kiết Việt Nam
14. Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len
15. Thông báo số 659/TB-SCT ngày 10/6/2021 của Sở Công thương về tuyển dụng viên chức năm 2020