,

Văn bản pháp quy

1. Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trọng tâm (tuần 04 tháng 5)
2. hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trọng tâm (tuần 03 tháng 5)
3. Về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trọng tâm (tuần 02 tháng 5)
4. Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
5. về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trọng tâm (tuần 01 tháng 5)
6. Định hướng tuyên truyền, báo chí tháng 5/2024
7. Tổ chức Lễ Trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 và Tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải cao; giáo viên, giảng viên có học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia Năm học 2023-2024
8. Kế hoạch Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc vè xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024
9. Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
10. Kế hoạch số 190/KH-SCT ngày 20/2/2024 của Sở Công thương về tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024
11. Thông báo số 189/KH-SCT ngày 20/02/2024 của Sở Công thương về tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2024
12. Thông báo ngày 17/5/2023 của Sở Công thương về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
13. Thông báo số 501/TB-SCT ngày 20/4/2023 của Sở Công thương về việc bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ  
14. Về việc công bố công khai giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của Sở Công Thương.    
15. Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 23/8/2022 của Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022)