,

Công Đoàn - Đoàn thanh niên

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC

Được sự nhất trí của Đảng Uỷ Sở, tối 05/9/2022, tại Sở Công Thương, BCH Chi đoàn thanh niên Sở Công Thương đã phối hợp với BCH Công đoàn Sở Công Thương tổ chức thành công chương trình " Đêm hội trăng rằm và tuyên dương các cháu có thành tích trong năm học 2021-2022".

Cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thu hút đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo nguồn lực thực hiện mục tiêu ...