,

Thư viện Video

Khuyến khích cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất. Qua đó, tạo động lực để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Video không hợp lệ

tuyenquangtv.vn

Video khác