,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG.

Ngày 06/12/2023, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho các đối tượng là cán bộ Uỷ ban nhân dân huyện, cán bộ Uỷ ban nhân dân xã, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh và nông dân sản xuất, buôn bán, tiểu thương tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.