,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

Sở Công Thương triển khai Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trong đó, việc bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, tình hình TTATGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trong cả nước cũng như ở tỉnh Tuyên Quang vẫn diễn ra phức tạp, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của tình trạng trên là do một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm TTATGT, trong đó có bảo đảm ATGT cho lứa tuổi học sinh; công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ; việc xử lý thông tin tiêu cực trên không gian mạng còn nhiều bất cập; còn có tình trạng buôn bán, sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng, mũ bảo hiểm giả...

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/2/2024  về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Trong đó, giao Sở Công Thương “Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị an toàn khác là hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành”.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đã khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và gửi xin ý kiến của các cơ quan đơn vị liên quan. Sau khi tiếp thu các ý kiến tham gia và tiến hành chỉnh sủa, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-SCT ngày 29/02/2024 về “tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành” với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác của người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành.

Phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành

2. Yêu cầu

Kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi, vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, mũ bảo hiểm và các trang bị an toàn khác là hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không đảm bảo an toàn giao thông khi lưu hành và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Việc tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát phải trọng tâm, đúng quy định của pháp luật, tránh tràn lan kém hiệu quả làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người kinh doanh.

3. Đối tượng kiểm tra.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện và sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

4. Nội dung kiểm tra, tuyên truyền.

* Đối với nội dung kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra về:

- Chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; gắn dấu CR; QCVN 2:2021/BKHCN; QCVN 68:2013/BGTVT; ghi nhãn hiệu hàng hóa; nguồn gốc xuất sứ hàng hóa.

- Việc chấp hành pháp luật về giá như việc thực hiện việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa.

* Đối với nội dung tuyên truyền, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản sau:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng, sản phẩm, hàng hoá; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường; Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021 của Bộ KH&CN ban hành về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”.

- Thông tư số 01/2024/TT-KHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.

- Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013 của liên bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông và Vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy.

- Thông tư số 39/2013/TT-GTVT ngày 01/11/2013 của Bộ Giao thông và Vận tải ban hành quy chuẩn quốc gia về xe đạp điện (QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện).

- Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện; Thông tư số 19/2014/TT-BGTVT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện.

5. Tổ chức thực hiện

Thanh tra Sở Công Thương được giao tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện và sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện theo nội dung Kế hoạch đồng thời quá trình kiểm tra kết hợp tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện và sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện theo Kế hoạch đã đề ra. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

6. Thời gian thực hiện

Sau khi được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo kế hoạch từ 01/4/2024 đến ngày 31/11/2024./.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục