,

Công Đoàn - Đoàn thanh niên

SỞ CÔNG THƯƠNG THAM GIA 3 CÙNG VỚI NHÂN DÂN THÔN NÀ KHAM, XÃ NĂNG KHẢ, HUYỆN NA HANG

Căn cứ Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Ngày 10/9/2023, tại thôn Nà Kham, xã Năng Khả, huyện Na hang, Sở Công Thương và Công ty CP Xi măng Tân Quang – VVMI đã tham gia hoạt động của bà con nhân dân tiến hành lắp đặt, đấu nối các cột đèn đường thuộc công trình “Thắp sáng đường quê”; cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường vào Nhà Văn hoá. 

Tại buổi hoạt động, Sở Công Thương và Công ty CP Xi măng Tân Quang – VVMI đã trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ công trình “Thắp sáng đường quê” cho bà con nhân dân thôn Nà Kham và tặng quà trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng xã Năng Khả trị giá 5 triệu đồng.
Một số hình ảnh tại buồi tham gia hoạt động:

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục