,

Thời sự - Chính trị

Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực đối với từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công Thương

Ngày 09 tháng 4 năm 2024, SỞ CÔNG THƯƠNG đã Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực đối với từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công Thương (Xem Nội dung tại đây (1) (2).

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục