,

Công nghiệp - Khuyến công

Nghiệm thu đề tài khuyến công quốc gia tại Sơn Dương

Sáng 29-6, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương đã nghiệm thu Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu tại Công ty TNHH may Long Hà, xã Hợp Thành và Công ty TNHH may xuất khẩu Thành Danh, xã Phúc Ứng (Sơn Dương).