Nghiệm thu đề tài khuyến công quốc gia tại Sơn Dương

Sáng 29-6, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương đã nghiệm thu Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, gia công hàng may xuất khẩu tại Công ty TNHH may Long Hà, xã Hợp Thành và Công ty TNHH may xuất khẩu Thành Danh, xã Phúc Ứng (Sơn Dương).

Đề án được thực hiện từ đầu năm 2020, với tổng nguồn vốn trên 600 triệu đồng, trong đó hỗ trợ Công ty TNHH may Long Hà 1 dây chuyền sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu, công suất thực hiện trên 100.000 sản phẩm/năm; hỗ trợ Công ty TNHH may xuất khẩu Thành Danh 1 dây chuyền sản xuất túi tự hủy sinh học dùng trong siêu thị với công suất trên 500.000 sản phẩm/năm. Đề án đã tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương kiểm tra máy móc được hỗ trợ.

https://baotuyenquang.com.vn/

Tin cùng chuyên mục