Nghiệm thu mô hình sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu tại Công ty TNHH Long Thắng, thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 30/9/2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương Tuyên Quang) phối hợp với Công ty TNHH Long Thắng có trụ sở tại thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật, nghiệm thu mô hình sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu