,

Công nghiệp - Khuyến công

THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-SCT ngày 07/4/2023 của Sở Công Thương Tuyên Quang về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được phê duyệt kinh phí và giao nhiệm vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị từ nguồn ngân sách trung ương năm 2023. Cụ thể như sau:

          1. Nội dung hỗ trợ

        Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia tại hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước.

(Quy định tại Điểm đ, khoản 3, điều 25 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; Điều 18 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

          2. Đối tượng hỗ trợ

        2.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được lựa chọn hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

          - Có hợp đồng mua chung nguyên vật liệu đầu vào.

          - Có hợp đồng bán chung sản phẩm.

          - Có hợp đồng mua bán, hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm liên kết ngành.

          - Cùng xây dựng và sử dụng thương hiệu.

(Quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 23 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và Điều 16, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

           2.2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được lựa chọn hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

            - Là doanh nghiệp đầu chuỗi trong chuỗi giá trị.

            - Có hợp đồng mua bán, hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu chuỗi.

           - Được doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu chuỗi.

(Quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 24, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ và Điều 17, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

           Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia nhận hỗ trợ gửi bản đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Tuyên Quang, (Số 302 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang) để tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký hỗ trợ theo quy định. Thời gian gửi đăng ký từ ngày 19/5/2023 đến hết ngày 15/6/2023.

           Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Điện thoại: 0273.822.113 hoặc Đ/c Ứng Thu Huyền DĐ:0915678387.

Nội dung thông báo được tải về  tại địa chỉ: https://socongthuong.tuyenquang.gov.vn/thu-vien/van-ban-phap-quy.html%20 (Thông báo ngày 17/5/2023 của Sở Công thương về việc hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị).   

   

Tin cùng chuyên mục