Sở Công Thương Tuyên Quang tổ chức huấn luyện Phòng cháy chữa cháy năm 2020.

Nhằm sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có sự cố cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị chữa cháy, vận hành bảo trì hệ thống báo cháy, thiết bị chữa cháy và chữa cháy tự động, ngày 30/10/2020, Sở Công Thương tổ chức buổi diễn tập, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan mà nòng cốt là đội PCCC năm 2020.