,

Thời sự - Chính trị

Ngành Công Thương Tuyên Quang: Những kết quả đáng khích lệ

Trải qua một năm gặp nhiều thách thức, ngành Công Thương Tuyên Quang đã chủ động, tích cực trong thực hiện các định hướng, điều hành, hoàn thành các mục tiêu.

Năm 2023 tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Sở Công Thương Tuyên Quang đã chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện các định hướng chỉ đạo và giải pháp điều hành của tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang; sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước của đơn vị, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, hoạt động thương mại ổn định, các chỉ tiêu kế hoạch về lĩnh vực công nghiệp, thương mại cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra.


Hội chợ thương mại - Du lịch Tuyên Quang 2023 do Sở Công Thương Tuyên Quang tổ chức đã thúc đẩy hoạt động giao thương, hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp trong cả nước.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện đạt 20.450 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2022, bằng 100,2% so với kế hoạch năm 2023; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12% so với năm trước; giá trị xuất khẩu hàng hóa thực hiện năm 2023 đạt 150 triệu USD, bằng 100% so với kế hoạch năm 2023 đề ra; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và doanh thu bán buôn thực hiện đạt 37.382,4 tỷ đồng, tăng 24,1% so với năm 2022, bằng 128,9% so với kế hoạch năm 2023 đề ra.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ngành Công Thương Tuyên Quang đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 của địa phương này tăng 7,46%, đưa Tuyên Quang đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 18/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh Tuyên Quang trình ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 28/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Song song với đó, Sở Công Thương Tuyên Quang thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ hoàn thành đưa vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản JW; Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Long Bình An của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang; Nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì pp container - Công ty TNHH Sung Lim ViNa; Nhà máy sản xuất kinh doanh các loại bao bì platstic và sản xuất gia công chế tạo cơ khí - Công ty TNHH MTV bao bì Hùng Huy; Nhà máy thủy điện Sông Lô 7..

Bên cạnh đó, duy trì công suất hoạt động của các nhà máy sản xuất công nghiệp quy mô lớn, như: Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, Nhà máy sản xuất gang thép, Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Woodsland... Thu hút được nhiều dự án đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều lao động như: May mặc, sản xuất giày dép, bao bì… Qua đó tạo nhiều việc làm nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động góp phần xóa đói, giảm nghèo ở Tuyên Quang.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Đứng trước nhiều khó khăn thách thức, Sở Công Thương Tuyên Quang luôn chủ động trong mọi tình huống, kịp thời tham mưu cho địa phương những quyết sách, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Cụ thể: Sở Công Thương tham mưu cho tỉnh Tuyên Quang phát triển nguồn năng lượng tái tạo như: điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời; chủ trì làm việc với Công ty cổ phần EREX (Nhật Bản) về khảo sát, đánh giá nguồn nguyên liệu sinh khối lâm nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang phục vụ lập kế hoạch xây dựng nhà máy điện sinh khối; làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về kế hoạch triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Tuyên Quang mở rộng. Trình Bộ Công Thương bổ sung 4 dự án thủy điện, 01 dự án điện sinh khối, điện gió, điện mặt trời vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, truyền tải và phân phối điện an toàn, liên tục; triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.


Nhà máy thủy điện Sông Lô 7

Chủ động tham mưu về công tác quy hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu, cụm công nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các sở, UBND huyện Yên Sơn thẩm định thành lập các cụm công nghiệp: Yên Sơn, Trung Môn và Nhữ Khê. Trình UBND tỉnh Tuyên Quang thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Sơn, huyện Yên Sơn.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất xúc tiến đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn bình quân đạt 57,8%.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia và địa phương, đã thực hiện 17 đề án hỗ trợ cho 19 đơn vị với tổng số tiền là 4,35 tỷ đồng, qua đó đã giúp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được tiếp cận trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất và khai thác có hiệu quả ngành, nghề truyền thống, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Sở Công Thương Tuyên Quang thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ thương hiệu quốc gia; Chương trình Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động xúc tiến thương mại; lớp xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế; hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực đặc trưng tỉnh Tuyên Quang; Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang; Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng 01 điểm bán hàng Việt Nam thuộc Chương trình đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 2 mô hình thương mại hai chiều vừa là điểm thu mua các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vừa cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho địa phương.

Thực hiện hỗ trợ 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh ứng dụng bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng; tổ chức 01 lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023. Thường xuyên phối hợp chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, đề xuất biện pháp với các cơ quan cấp trên đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều nỗ lực, Sở Công Thương Tuyên Quang đã phát huy vai trò tham mưu với UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mở dần thị trường. Sở cũng đã phát huy vai trò là ngành xương sống của nền kinh tế Tuyên Quang khi đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân trong mọi tình huống.

https://congthuong.vn

Tin cùng chuyên mục