,

Thời sự - Chính trị

Ngày 04/10/2023, Đoàn công tác của Sở Công Thương Đà Nẵng đến làm việc tại Sở Công Thương Tuyên Quang, nội dung học tập kinh nghiệm về mô hình hoạt động và công tác quản lý các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Về phía Sở Công Thương Đà Nẵng, Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Mai, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn công tác, đi cùng Đoàn có lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Về phía Sở Công Thương Tuyên Quang, tiếp đón và chủ trì làm việc cùng Đoàn có Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở và các Đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương Tuyên Quang đã báo cáo một số tình hình về mô hình chợ và công tác quản lý chợ trên địa bàn. Tổng số chợ trên địa bàn tỉnh hiện nay là 101 chợ, trong đó: có 01 chợ hạng 1 (chợ Tam Cờ, thành phố Tuyên Quang), 02 chợ hạng 2 (chợ Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang và chợ trung tâm huyện Chiêm Hóa), 98 chợ hạng 3 (chủ yếu là các chợ nông thôn). Năm 2023, có 02 chợ mới xây dựng và mới đưa vào hoạt động đó là chợ xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình và chợ xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn.

Các hình thức tổ chức bộ máy quản lý chợ của mạng lưới chợ toàn tỉnh gồm: 01 Ban Quản lý chợ (Chợ Tam cờ, thành phố Tuyên Quang); 15 Doanh nghiệp quản lý chợ; 21 Hợp tác xã quản lý chợ; 64 Tổ, nhóm, cá nhân quản lý chợ.

Về mô hình chợ kinh doanh thực phẩm: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 02 chợ đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856 về chợ kinh doanh thực phẩm (Chợ Tam Cờ và Chợ thị trấn Sơn Dương). Giai đoạn 2023-2025 phấn đấu thêm 01 chợ Km39 huyện Hàm Yên đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm để hoàn thành về đích huyện nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, các cấp chính quyền đã quan tâm, tập trung đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn, các chợ ở địa bàn nông thôn cũng được các ngành quan tâm kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa ở những nơi trọng tâm, trọng điểm để phục vụ nhân dân ở cụm liên xã, đảm bảo tiêu chí chợ nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục