1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
4Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công
5Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
9Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
10Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
11Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
12Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
13Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
14Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
15Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
16Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại
17Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
18Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
19Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
20Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu