Sở Công Thương sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022

Ngày 4/4, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công nghiệp, thương mại quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Tới dự có đại diện một số sở ngành tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh, các DN lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự đã phát biểu ý kiến, nhận định và đánh giá tình hình dịch covid - 19 quý I/2022 tiếp tục có những ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị liên quan. Triển khai nhiệm vụ được giao, với phương phâm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Sở Công Thương đã có những biện pháp cụ thể đôn đốc các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Tổng công ty may Tuyên Quang LGG; Công ty cổ phần Giấy An Hòa; Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang; Công ty cổ phần may Yên Sơn; Công ty TNHH Seshin VN2, Công ty TNHH MSA-YB, Công ty TNHH sản xuất Giày Chung JYE tại các huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn; Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang; Công ty TNHH Tam Cửu... bảo đảm duy trì sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Với những cố gắng nỗ lực, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) toàn ngành thực hiện quý I/2022 đạt 3.226 tỷ đồng, bằng 18,4% so với kế hoạch năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu bán buôn thực hiện đạt 5.800 tỷ đồng, bằng 20,4% so với kế hoạch năm, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị xuất khẩu hàng hóa  thực hiện đạt 30,6 triệu USD, bằng 21,9% so với kế hoạch năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021...

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Hiệp hội DN tỉnh và các DN lĩnh vực công nghiệp, thương mại phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, các ý kiến cho rằng tình hình công nghiệp, thương mại quý I/2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: một số chỉ tiêu về công nghiệp, thương mại trong quý có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021, nhưng chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được giao năm 2022. Còn có cơ sở sản xuất công nghiệp công tác phòng, chống dịch Covid-19 chưa thực sự bền vững, chưa bám sát hướng dẫn của ngành Y tế về cách ly F1 làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh…

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quý II/2022, toàn ngành công thương thống nhất bảo đảm giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.340 tỷ đồng, bằng 24,8% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu bán buôn đạt 7.125 tỷ đồng bằng 25% so với kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 38,7 triệu USD, bằng 27,7% kế hoạch năm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4”; kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh năm 2022; hỗ trợ điểm bán hàng OCOP…

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục