,

Thời sự - Chính trị

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy hoạch đô thị

- Chiều 3-11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng. Đại biểu Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch đô thị.

Đại biểu Ma Thị Thúy nêu: Báo cáo của Bộ Xây dựng gửi các ĐBQH cho biết “còn một số quy hoạch đô thị thiếu tầm nhìn, một số nội dung thiếu khả thi, chưa tính toán đầy đủ và thiếu nguồn lực thực hiện. Ngoài ra, quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, chưa gắn kết giữa cấp độ quy hoạch và đô thị và giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch khác như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng…

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên, trách nhiệm của những tồn tại, hạn chế trên thuộc các cơ quan đơn vị nào. Đồng thời, cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại biểu Ma Thị Thúy chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vấn đề quy hoạch thiếu tầm nhìn là một trong những biểu hiện của chất lượng quy hoạch thấp. Công tác dự báo quy hoạch còn thiếu tầm nhìn, thiếu tính khả thi nhiều dự báo về các chỉ tiêu dân số, về đất đai, không theo kịp tốc độ phát triển nhà ở ở các đô thị lớn, nhất là các đô thị loại 1, loại 2.

Ngoài ra, cũng có những dự báo vượt quá xa thực tế quy hoạch đối với các vấn đề như tăng dân số cơ học, diện tích đất xây dựng tại các đô thị nhỏ. Do đó, dẫn đến việc đề xuất các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng định hướng không gian phát triển hạ tầng kỹ thuật cũng như quy hoạch sử dụng đất không phù hợp vượt quá khả năng và nguồn lực thực hiện.

Nguyên nhân của quy hoạch thiếu tầm nhìn là do kế hoạch đầu tư cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn chậm được đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh rất nhanh. Cùng với đó, hệ thống pháp luật về quản lý đô thị cũng như quản lý xây dựng đô thị vẫn chưa đồng bộ, có một số điểm còn mâu thuẫn không thống nhất.

Hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng nhà ở quy hoạch phát triển đô thị có nội dung chưa thống nhất, các công cụ quản lý chưa kiểm soát hết, kiểm soát hiệu quả một số vấn đề về xây dựng đất đai nhà ở.

Nguyên nhân thứ ba là trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác quản lý nhà nước vào lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị; năng lực của các cơ quan tư vấn còn hạn chế. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch phát triển đô thị cũng còn hạn chế. Hệ thống thông tin dữ liệu về đô thị còn thiếu, chưa được hệ thống hóa, phục vụ kip thời cho công tác phát triển quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Sự phối hợp về lập thẩm định quy hoạch ở các địa phương còn hạn chế và chưa có sự thống nhất của các ngành về góp ý quy hoạch.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào công tác quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức.

Giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ sẽ tập trung xây dựng và điều chỉnh chính sách pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Trong đó, hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, bổ sung các quy định, cũng như quy định chi tiết hơn về nội dung quy hoạch thể hiện trong các đồ án quy hoạch; tập trung nghiên cứu, rà soát bổ sung hoàn thiện lý luận và phương pháp luận trong công tác quy hoạch.

Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch tại các địa phương. Bộ trưởng cũng yêu cầu các địa phương thực hện tốt các quy định có liên quan đến công tác quy hoạch.

https://baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục