Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh Lai Châu

Nhằm đẩy mạnh hợp tác xúc tiến thương mại giữa Tuyên Quang và Lai Châu, Sở Công Thương Tuyên Quang phối hợp với Sở Công Thương Lai Châu tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh Lai Châu qua 23 video clip giới thiệu về sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục