Hỗ trợ 180 triệu đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương

Thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 11-11-2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2022, tháng 4-2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu 2 đề án khuyến công địa phương.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh hỗ trợ thiết bị

cho Hợp tác xã An Quang (Sơn Dương) .

Các đề án gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản xuất khẩu của Hợp tác xã An Quang (Sơn Dương) và Đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại hộ kinh doanh Lương Văn Lạc, xã Yên Nguyên (Chiêm Hoá). Tổng kinh phí hỗ trợ cho 2 cơ sở công nghiệp nông thôn là 180 triệu đồng để đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến hoàn thành dây truyền chế biến nông sản xuất khẩu và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. 

Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc thực hiện chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục