Thông báo Dự thảo quy định về SPS tháng 01 năm 2021 của các nước thành viên WTO.

Thực hiện Công văn số 111/XNK-NS ngày 03/3/2021 của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS tháng 01 năm 2021.

Theo đó, Sở Công Thương phổ biến thông tin trên đến các doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt, tìm hiểu và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp.

(Có nội dung Danh sách thông báo dự thảo các quy định (click vào gửi kèm)

 

 

https://moit.gov.vn

Tin cùng chuyên mục