,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

Hàng Việt trước thời cơ, thách thức từ các Hiệp định Thương mại thế hệ mới 2.

Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước những thời cơ và thách thức từ các Hiệp định thương mại thế hệ mới (FTA), đòi hỏi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) cần thiết thực hơn, nhà nước cần cải cách mạnh hơn để giảm mọi chi phí có thể cho DN và DN cần có một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, một không gian “công khai, minh bạch”… Song song với đó, các DN, ngành hàng trong nước cần chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản cũng như nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, học tập, áp dụng các mô hình thành công đã có để có sự chuẩn bị tốt nhất khi phải đối mặt với áp lực cạnh tranh…

EVFTA đang được khai thác hiệu quả

Cơ hội xuất khẩu (XK) rộng mở trong những tháng cuối năm, đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đang được các doanh nghiệp ...