,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại

Các hoạt động xúc tiến thương mại của Tuyên Quang đã được các đơn vị, địa phương trong đó có ngành Công thương tập trung thực hiện. Bằng nhiều hình thức, các hoạt động này đã đóng góp quan trọng cho hoạt động thương mại của tỉnh phát triển.

Hội chợ Thương mại Festival Huế năm 2022

Tối ngày 24/6, tại thành phố Huế, Cục Xúc tiến thương mại,Bộ Công thương, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khai mạc Hội chợ ...

Sản phẩm OCOP vẫn khó đầu ra

- Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh ta hiện có 128 sản phẩm được đánh giá, phân hạng, gắn sao. Trong đó, có 33 sản ...

Cam sành được mùa, được giá

Thời điểm này, những vườn cam sành Hàm Yên đang chín rực, nhuộm màu vàng óng trên khắp các triền đồi, những người nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên ...