,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022 THUỘC LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ

Thực hiện Quyết định số 586/QĐ-BCT ngày 30/3/2022 của Bộ Công Thương về việc giao thực hiện hoạt động năm 2022 nguồn Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1171/KH-SCT ngày 12/10/2022 về việc tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 140/QĐ-SCT ngày 18/10/2022 về việc thành lập Đoàn liên ngành Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại

Các hoạt động xúc tiến thương mại của Tuyên Quang đã được các đơn vị, địa phương trong đó có ngành Công thương tập trung thực hiện. Bằng nhiều hình ...