Thông báo quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu, cảng hàng không và cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 624/UBND-TM1 ngày 06/02/2020 về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới; theo đó hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới tỉnh Quảng Ninh được thực hiện qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2), cửa khẩu Hoành Mô, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh nhưng phải được áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, quản lý giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt; chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hóa, điểm cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa; bảo đảm loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.

Để các doanh nghiệp nắm bắt được tình hình và chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa, Sở Công Thương Tuyên Quang thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh được biết để có phương án xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên.

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tin cùng chuyên mục