Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 04/3/2020 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 04/3/2020 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 04/3/2020 của Bộ Công Thương đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Chi tiết tải tại đây)

Tin cùng chuyên mục