Phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã hoàn thành việc xây dựng và bắt đầu thực hiện cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương ở mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu, gồm:

- Cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;

- Cấp đổi giấy phép kinh doanh doanh nhập khẩu ô tô;

- Cấp lại giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Sở Công Thương Tuyên Quang trân trọng thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân toàn văn Công văn số 949/XNK-CN ngày 23/9/2019 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương tại file kèm theo dưới đây.

(Click vào Công văn 949 của Cục xuất nhập khẩu vv phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến t10-2019 để tải về).

Tin cùng chuyên mục