KẾ HOẠCH Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 -Vietnam Grand Sale 2020”

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công Thương về Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” (Chương trình).

Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” (Chương trình Kế hoạch kèm theo có thể xem tại đây)

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục