,

Thương mại - Thị trường - Quốc tế

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại

Các hoạt động xúc tiến thương mại của Tuyên Quang đã được các đơn vị, địa phương trong đó có ngành Công thương tập trung thực hiện. Bằng nhiều hình thức, các hoạt động này đã đóng góp quan trọng cho hoạt động thương mại của tỉnh phát triển.
Video không hợp lệ

https://tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục