Công văn số 6398/BCT-AP ngày 29/8/2019 của Bộ Công Thương về việc Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.

Trung Quốc mới ban hành văn bản sửa đổi quy định về quản lý, giám sát ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn, có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, Trung Quốc mới ban hành văn bản sửa đổi quy định về quản lý, giám sát ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn, có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 .

Sở Công Thương Tuyên Quang trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp toàn văn công văn số 6398/BCT-AP ngày 29/8/2019 của Bộ Công Thương tại file kèm theo dưới đây.

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tin cùng chuyên mục