Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Bộ Công Thương sẽ tổ chức các Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA

Bộ Công Thương sẽ tổ chức các Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 khóa tập huấn với nội dung và đối tượng như sau:

1. Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA:

- Đối tượng: Dành cho các cán bộ làm việc tại cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ - đầu tư của các tỉnh, thành phố, các công ty tư vấn luật hoặc các đối tượng quan tâm khác.

- Thời gian: Tháng 5/2020 (đăng ký trước ngày 21/5/2020)

- Hình thức: xem video và tài liệu hướng dẫn, trao đổi trực tuyến với chuyên gia và trả lời các câu hỏi đánh giá.

- Cán bộ phụ trách: Anh Lê Đức Ngọc (ngocld@moit.gov.vn và Anh Đào Quý Phương (phuongdq@moit.gov.vn. Điện thoại: 024.2220.5415.

2. Khóa tập huấn về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA và tiếp cận thị trường EU:

- Đối tượng: Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

- Thời gian: Tháng 5-6/2020 (đăng ký trước ngày 26/5/2020)

- Hình thức: xem video và tài liệu hướng dẫn, trao đổi trực tuyến với chuyên gia và trả lời các câu hỏi đánh giá.

- Cán bộ phụ trách: Chị Trần Hồng Vân (vantrh@moit.gov.vn) và chị Hồ Ngọc Linh (linhhn@moit.gov.vn). Điện thoại: 024.22205420.

3. Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA:

- Đối tượng: Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.

- Thời gian: Tháng 5-6/2020 (đăng ký trước ngày 03/6/2020)

- Hình thức: xem video và tài liệu hướng dẫn, trao đổi trực tuyến với chuyên gia và trả lời các câu hỏi đánh giá.

- Cán bộ phụ trách: Chị Hồ Ngọc Linh (linhhn@moit.gov.vn) và Chị Phạm Thị Hồng Thư (thupth@moit.gov.vn). Điện thoại: 024.22202245.

4. Cách thức Đăng ký tham dự:

Đối tượng quan tâm có thể truy cập vào đường link sau https://bit.ly/evfta, điền đầy đủ thông tin để đăng ký tham dự.

Sở Công Thương Tuyên Quang sao gửi Công văn số 3468/BCT-ĐB ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương và các tài liệu về khóa học (đính kèm tại đây), đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai đến các đơn vị có liên quan đăng ký tham gia các khóa tập huấn.

Trân trọng./.

Bộ Công Thương

Tin cùng chuyên mục