Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 16/01/2019, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2018, Sở Công Thương Tuyên Quang đã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sản xuất công nghiệp, thương mại, khuyến công..., tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần đưa giá trị sản xuất Công nghiệp (theo Giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 14.306 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2017; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 20.500 tỷ đồng.   

Đại diện các đơn vị đến tham dự hội nghị

Năm 2019 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sở Công Thương xác định tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (theo Giá so sánh 2010) đạt 15.660 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2018; Tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 98%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 22.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 104 triệu USD, tăng trên 37% so với năm 2018.  

Đồng trí Trần Ngọc Thực - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Sở Công Thương trong năm qua. Đồng chí yêu cầu ngành tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Kịp thời tham mưu đề xuất với tỉnh các giải pháp thoái gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Tập trung đốn đốc triể khai các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; Làm tốt vai trò tham mưu của cơ quan thường trực BCĐ 389 của tỉnh..../.

Thu Trang - Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục