Sở Công Thương sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Sở Công Thương đã hoàn thiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/5/2020.

Theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương giảm 02 phòng chuyên môn, từ 08 phòng còn 06 phòng. Ngày 21/7/2020, Sở Công Thương tổ chức công bố các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Tại buồi công bố, đồng chí Ma Văn Phấn, Giám đốc Sở đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Sở; Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo: Phòng Quản lý Công nghiệp - KTAT, Phòng Quản lý Thương mại - XNK và Thanh tra Sở. Đồng thời, trao Quyết định điều động các công chức thuộc Sở sau khi sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp, bộ máy tổ chức của Sở Công Thương từ 08 phòng chuyên môn giảm xuống còn 06 phòng chuyên môn, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương.

Một số hình ảnh tại buổi công bố Quyết định:

Đồng chí Ma Văn Phấn, Giám đốc Sở, phát biểu giao nhiệm vụ

Các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm

Các đồng chí nhận quyết định điều động công chức

 

Phạm Thu Trang

Tin cùng chuyên mục