SỞ CÔNG THƯƠNG CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

Thực hiện Thông báo số 17/TB-UBND ngày 20/02/2022 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ban Lãnh đạo Sở Công Thương đã chủ động đến trực tiếp các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch.

Hiện nay cơ bản các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khi có các tình huống dịch xảy ra, đảm bảo việc chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh phức tạp.

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục