Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGTU ngày 19/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)

Nội dung tuyên truyền có thể xem tại đây

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục