Đồng chí Hoàng Anh Cương dự sinh hoạt chi bộ và nắm tình hình cơ sở tại Na Hang

Ngày 02-6, đồng chí Hoàng Anh Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2022 tại thôn Yên Trung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang.

Trong thời gian qua, chi bộ thôn Yên Trung đã tích cực lãnh đạo Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và nhân dân trong thôn tích cự tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Đồng chí Hoàng Anh Cương trao hỗ trợ cho thôn tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Anh Cương ghi nhận sự chuẩn bị các bước, quy trình của buổi sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cao. Đồng chí nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí đề nghị các đảng viên chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực tham gia ý kiến xây dựng có chất lượng, đặc biệt tham gia, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp liên quan trực tiếp đến nâng cao đời sống của nhân dân tại địa phương như phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xóa nhà tạm dột nát cho hộ nghèo… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ đảng viên trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua… góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Hoàng Anh Cương và lãnh đạo huyện Na Hang dự sinh hoạt Chi bộ

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục