,

Tin tức - Sự kiện

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho công tác tuyên truyền, quáng bá, in ấn, băng rôn, cờ phướn cho mô hình thuong mại

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho công tác tuyên truyền, quáng bá, in ấn, băng rôn, cờ phướn cho mô hình thuong mại

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ cho công tác tuyên truyền, quáng bá, in ấn, băng rôn, cờ phướn cho mô hình thuong mại hai chiều thuộc Nhiệm vụ Hỗ trợ xây dựng mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền nuisi và cung ứng mặt hàng thiết yếu cho địa phương tại Tuyên Quang. Click vào đây để xem nội dung

Tin cùng chuyên mục