Sở Công Thương tổ chức huấn luyện an toàn điện

Căn cứ Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Sở Công Thươngtỉnh Tuyên Quang. Sở Công Thương đã phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức lớp tập huấn an toàn điện cho người lao động làm việc tại Điện lực các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng của lớp tập huấn là những người làm các công việc về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống điện; người làm công việc thí nghiệm, bao gồm: treo, tháo, kiểm tra, kiểm định, hệ thống đo đếm điện năng; điều độ viên.

Với việc trực tiếp tham gia sửa chữa điện, họ cần được trang bị những kiến thức an toàn điện để tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, lực lượng này còn đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền cho gia đình và người dân tại nơi cư trú về việc đảm bảo an toàn khi sửa chữa, sử dụng điện.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng thi công, sửa chữa điện trực tiếp sẽ nâng cao ý thức đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình làm việc.

Khi tham gia lớp tập huấn, người lao động (NLĐ) được hướng dẫn các nội dung chủ yếu, gồm: hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; quản lý rủi ro - nhận diện và xử lý khi gặp tai nạn điện…Đây là những kiến thức cần thiết, giúp công nhân công ty đảm bảo được quyền lợi và an toàn của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sau tập huấn, NLĐ phải nắm vững quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp;trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân liên quan và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, lớp tập huấn tập trung làm rõ những yếu tố nguy hại đối với NLĐ tại nơi làm việc. Về cơ bản, rủi ro là sự kết hợp giữa khả năng xảy ra của những mối nguy có thể gây tổn thương đến cơ thể. Do đó, NLĐ trong công ty phải biết cách nhận diện mối nguy, quản lý rủi ro nhằm tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Các học viên được tiếp thu những kiến thức liên quan đến khả năng nhận biết những vị trí, tình huống… không thực sự an toàn và đề ra biện pháp bảo vệ bản thân. Nhờ đó, họ có thể chủ động chuẩn bị những tình huống khẩn cấp nếu như các biện pháp an toàn thất bại.

Bên cạnh đó, công nhân công ty được trang bị những kiến thức cơ bản trong việc sơ cứu người bị điện giật. Trong đó quy trình cấp cứu phải được đảm bảo thực hiện đúng 5 bước theo quy định.

Các học viên phải hoàn thành bài kiểm tra sau khi được tập huấn và được cấp thẻ An toàn điện theo quy định.

Đây là khóa học bổ ích, giúp cho lực lượng trực tiếp thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện và hệ thống điện… có đủ kiến thức đảm bảo an toàn cho bản thân, tăng năng suất làm việc. Đồng thời, họ cũng chủ động xử lý những tình huống khẩn đối với người bị tai nạn liên quan đến điện.

Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục