Phát triển lưới điện nông thôn

Bằng sự nỗ lực của tỉnh, trong những năm gần đây hệ thống lưới điện được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển hệ thống lưới điện được lập tại từng giai đoạn, cùng với sự nỗ lực của tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ngành Điện, nhiều công trình đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng. Trong 5 năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã huy động nguồn lực để triển khai các dự án, công trình cấp điện đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng năm 2019, công ty đã đầu tư xây dựng cấp điện cho 47 dự án với tổng số tiền trên 187,9 tỷ đồng, trong đó lắp đặt mới 168 trạm biến áp, 90,6 km đường dây trung thế, 98,3 km đường dây hạ thế.

Công nhân Điện lực Sơn Dương kiểm tra, sửa chữa trạm biến áp thônCây Thông, xã Đại Phú (Sơn Dương).

Tuy nhiên, việc đầu tư, phát triển hệ thống điện lưới khu vực nông thôn, đặc biệt là những thôn ở vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn do vốn đầu tư lớn, giao thông trở ngại, khả năng thu hồi vốn chậm, hiệu quả kinh tế thấp... Theo thống kê của ngành Điện, hiện trên địa bàn tỉnh còn 40 thôn với 3.065 hộ gia đình chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhiều xã vùng cao, vùng sâu hạ tầng kỹ thuật lưới điện xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 có 26/40 thôn chưa có điện được hòa lưới điện quốc gia, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm sớm cấp điện để phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Ma Văn Lộc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, trong thời gian tới, căn cứ vào quy hoạch phát triển lưới điện của tỉnh và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, công ty phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai một số công trình điện; các công trình chống quá tải lưới điện hạ áp nông thôn, các dự án sửa chữa, cải tạo lưới điện nông thôn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và khắc phục sự cố, nhất là trong những tháng cao điểm sử dụng điện, qua đó tạo điều kiện để người dân được sử dụng điện ổn định, an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền trong việc hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm…

Hiện tại Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đang chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 - 2020, phấn đấu hoàn thành đóng điện vào tháng 5-2020.            

internet

Tin cùng chuyên mục