Thực hiện đề án khuyến công quốc gia năm 2020, Giới thiệu Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè đen xuất khẩu tại Công ty Cổ phần chè Sông Lô

Ngày 30/10/2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (thuộc Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương) đã phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giới thiệu “Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè đen xuất khẩu” tại Công ty cổ phần Chè Sông Lô - xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp 1, Lãnh đạo Sở Công Thương Tuyên Quang, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang và đại diện chính quyền địa phương UBND xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang.

Đây là Đề án khuyến công quốc gia năm 2020 được Bộ Công Thương phê duyệt cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với tổng kinh phí mức hỗ trợ cho Công ty Cổ phần chè Sông Lô 500 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ đầu tư thuyết trình và giới thiệu về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Các đại biểu được tham quan thực tế mô hình và trực tiếp tham luận, đóng góp ý kiến cho Công ty. Với mục tiêu giới thiệu quảng bá và nhân rộng mô hình ra các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để các đơn vị học hỏi kinh nghiệm, kết nối, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lộc Kim Liễn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang đã biểu dương những kết quả đạt được của Công ty Cổ phần chè Sông Lô. Mong muốn Công ty tiếp tục phát huy dự án ngày càng có hiệu quả, tạo điều kiện, chia sẻ kinh nghiệm cho những đơn vị bạn có nhu cầu tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Đề nghị Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Cục Công Thương địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để công nghiệp nông thôn tỉnh Tuyên quang ngày càng phát triển.

(Đồng chí Lộc Kim Liên, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang)

Sở Công Thương Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục