Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương đợt I năm 2018

Ngày 12/9/2018, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Uỷ ban nhân dân xã An Tường đã cùng tiến hành Nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa nhôm của hộ kinh doanh Hoàng Văn Tiến.

Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Hộ Kinh doanh Hoàng Văn Tiến tại thôn Tiến Vũ 8, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quangđã được hỗ trợ 01 Máy cắt hai đầu có tích hợp cắt ke có thước điện tử trong ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa nhôm; tăng năng suất lao động, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng sản xuất; góp phần giải quyết, tạo việc làm cho lao động địa phương, công việc ổn định với mức thu nhập ổn định bình quân trên 5.000.000 đồng/người/tháng.              

Máy móc thiết bị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương đợt I - năm 2018.

Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa nhôm đã giúp Hộ Kinh doanh phát triển thành đơn vị điển hình, khuyến khích các đơn vị khác trên địa bàn ứng dụng máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm mới có chất lượng cao, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ cao, tiến tới xóa bỏ công nghệ thủ công, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Cán bộ Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Uỷ ban nhân dân xã An Tường cùng đi Nghiệm thu máy móc.

Ảnh công nhân vận hành thử máy móc cho đơn vị nghiệm thu xem.

Ảnh công nhân vận hành thử máy móc cho đơn vị nghiệm thu xem.

Đây là một trong những đề án thuộc chương trình khuyến công địa phương năm 2018 do Trung tâm KC&TVPTCN phối hợp với Hộ kinh doanh Hoàng Hải Chung lập Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cửa nhôm để đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy móc thiết bị từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, tạo điều kiện cho Hộ kinh doanh phát triển sản xuất, đứng vững trên thị trường.

Đặng Phương Hùng - TTKC&TVPTCN

Tin cùng chuyên mục