Tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2020

 (Ngày 21/02/2020, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2020 của tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020 nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; tạo sân chơi khoa học, bổ ích; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ sáng tạo trở thành nhà sáng chế trong tơng lai.

Điều 2. Cơ quan chủ trì và phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang (Liên hiệp Hội);

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.       

Điều 3. Đối tượng dự thi

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (các em có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014) có quyền tham gia dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, đân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Các mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong đời sống.

2.  Mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi (không được sao chép ý tưởng của người khác).

3. Mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi được làm từ nguyên, vật liệu sẵn có và không gây nguy hại. Khuyến khích sử dụng các “phế liệu” trong sinh hoạt, trong sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm, giải pháp bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng áp dụng.

5. Mô hình, sản phẩm dự thi có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi Ban Tổ chức; nếu kích thức mô hình, sản phẩm dự thi lớn hơn và nặng hơn như đã nêu trên thì gửi bằng Videoclip (Videoclip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành sản phẩm)

 6. Sản phẩm đã từng dự thi và đoạt giải ở các cuộc thi khác (kể cả cuộc thi ở cấp Trung ương) được phép tham gia Cuộc thi, nhưng phải có sự cải tiến và thuyết minh rõ tính mới, tính sáng tạo trong sản phẩm.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải ở trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể. Trường hợp có nhiều tác giả tham gia chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả;

3. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu) của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh ban hành kèm theo Thể lệ này.

Điều 7. Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

2. Mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại Mục 4 Điều 5.

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6) cm, ghi rõ họ tên, địa chỉ ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Cùng với việc gửi hồ sơ dự thi theo Điều 7, Ban Tổ chức yêu cầu các tác giả gửi bản mềm (đánh máy vi tính) về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi) gồm: Phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh, gửi qua địa chỉ email: lienhiephoitq@gmail.com.

Điều 8. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải đặc biệt, trị giá 10.000.000 đồng;

- 01 Giải Nhất, trị giá 7.500.000 đồng;

- 02 Giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng/ 1 giải

- 03 Giải Ba, trị giá 4.000.000 đồng/1 giải

- 05 Giải Khuyến khích, trị giá 2.500.000 đồng/1 giải.

Các tác giả đoạt giải Cuộc thi cấp tỉnh được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Ban Tổ chức Cuộc thi. Các mô hình, sản phẩm, giải pháp có chất lượng đạt từ giải Khuyến khích cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 (2019-2020).

Danh sách các mô hình, sản phẩm, giải pháp đoạt giải sẽ được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang: lienhiephoi.tuyenquang.gov.vn. Nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chưa công nhận giải  và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết, Ban tổ chức sẽ thực hiện đúng quy định

Điều 9. Khen thưởng

1. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tài trợ và tổ chức Cuộc thi.

2. Các tác giả đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh có hình thức  khen thưởng. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục & Đào tạo khen thưởng những đơn vị có nhiều thành tích tham gia Cuộc thi thuộc cấp mình quản lý.

Điều 10. Thời gian tổ chức và trao giải

Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi ban hành Thể lệ Cuộc thi (từ tháng 03/2020 đến hết ngày 10/7/2020).

Tổ chức chấm và gửi sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc trước ngày 20/7/2020.

Tổ chức tổng kết và trao giải cấp tỉnh vào tháng 11/2020.

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi các huyện, thành Đoàn tiếp nhận, lựa chọn; báo cáo Ban chỉ đạo huyện, thành phố trao giải ở cấp huyện, thành phố và nộp về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang - cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi) trước ngày 10/7/2020.

Địa chỉ: Tầng 2 Trụ sở làm  việc của Liên hiệp Hội Tuyên Quang; số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073 818 116.

Ban Tổ chức Cuộc thi đảm bảo bí mật mô hình, sản phẩm, giải pháp và ý tưởng gửi đến dự thi. Sau khi tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh, cấp Trung ương, nếu mô hình, sản phẩm nào không đưa về dự thi cấp Trung ương và phục vụ trưng bày sản phẩm của Liên hiệp Hội, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trả lại mô hình, sản phẩm (nếu tác giả, nhóm tác giả có yêu cầu).

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang lần thứ 7 năm 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân phản ảnh qua cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang) tổng hợp trình Ban Tổ chức cuộc thi xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế./.

 

                                                              

          

 

 

Ảnh 4x6

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG

NĂM 2020

 

Kính gửi:   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH

 TUYÊN QUANG

 

Tôi tên là:…………………………..nam, nữ.........................................

Dân tộc: ...................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................

Hiện đang học lớp: ........Trường..............................................................

Địa chỉ trường học: .................................................................................

Nơi ở hiện nay: .......................................................................................

Họ và tên bố: .........................................Nghề nghiệp.............................

Họ và tên mẹ: ........................................Nghề nghiệp.............................

Điện thoại: .............................Fax......................Email............................

Tên đề tài: ..............................................................................................

Danh sách đồng tác giả (không quá 04 đồng tác giả):

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực: Thuộc lĩnh vực nào thì đánh dấu x vào ô [ ]

- Đồ dùng dành cho học tập                                                              [ ]   

- Phần mềm tin học                                                                  [ ]

- Sản phẩm thân thiện với môi trường                                                [ ]

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em                                      [ ]

- Giải pháp bào vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế      [ ]

Hồ sơ gồm có: Đánh dấu x vào ô [ ]

- Mô hình                                                                                 [ ]     

- Tài liệu thuyết minh kèm hình ảnh mô hình                                              [ ]   

- Các loại khác                                                                [ ]

- Ảnh tác giả (Mỗi tác giả gửi 02 ảnh 4 x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau)  [  ] 

- Bản sao Giấy khai sinh                                                                    [ ]

Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ và mô hình đã gửi tham dự.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                  Tuyên Quang, ngày   tháng  năm 2020                                                                         

                                                             Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

(Chi tiết theo thể lệ kèm theo, tải tại đây)

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT

Tin cùng chuyên mục