,

Công Đoàn - Đoàn thanh niên

SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN “3 CÙNG” VỚI NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ, HUYỆN NA HANG

Ngày 04/12/2021, Sở Công Thương đã tổ chức các hoạt động “3 cùng” với nhân dân xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Ngày 04/12/2021, Sở Công Thương đã tổ chức các hoạt động “3 cùng” với nhân dân xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Tại thôn Bản Dạ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Sở Công Thương đã cùng nhân dân tham gia nạo vét kênh mương nội đồng, trồng cây xanh và dọn dẹp vệ sinh đường giao thông liên thôn.

Ảnh: Lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Công Thương tham gia trồng cây xanh tại thôn Bản Dạ,

xã Sơn Phú,huyện Na Hang

Ảnh: Công chức, viên chức Sở Công Thương tham gia nạo vét kênh mương

Cũng tại buổi tham gia hoạt động, Sở Công Thương đã trao tặng 20 chăn ấm mùa đông và 10 xe đạp học sinh, trị giá trên 15 triệu đồng cho các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương trao tặng quà của Sở Công Thương đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã Sơn Phú

Ảnh: Lãnh đạo Sở Công Thương tặng chăn ấm mùa đông cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Na Hang.

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Dề án và sẽ là hoạt động xuyên suốt của Sở Công Thương với bà con nhân dân xã Sơn Phú, xã Năng Khả, huyện Na Hang.

Thông qua hoạt động tại cơ sở sẽ nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; chia sẻ, đồng cảm, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục