CHI ĐOÀN SỞ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC VỀ NGUỒN TẠI KHU DI TÍCH BỘ CÔNG THƯƠNG

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương Tuyên Quang, Kế hoạch số 01/KH-ĐTN ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương. Ngày 14/01/2022, Chi đoàn Sở Công Thương Tuyên Quang tổ chức về nguồn ôn lại truyền thống ngành Công Thương và dọn dẹp vệ sinh khu di tích lịch sử ngành Công Thương tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, Chi đoàn Sở Công Thương đã tổ chức dâng hương và sinh hoạt chuyên đề về nguồn, tìm hiểu và tự hào về truyền thống hào hùng của ngành Công Thương từ khi thành lập đến nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ, phát triển kinh tế đất nước.

Ngày 20/11/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 220/SL thành lập bộ kinh tế. Đầu năm 1947, luật sư Phan Anh được chủ tịch Hồ Chí Minh cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế thay bộ trưởng Phạm Văn Đồng. Các ông Bùi Công Chừng – Cù Huy Cận giữ chức thứ trưởng. Ngày 14/5/1951 tại sắc lệnh số 21/SL. Bộ Kinh tế đổi tên thành Bộ Công Thương. Ông Phan Anh tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng; các ông Đặng Việt Châu, Trần Đại Nghĩa giữ chức thứ trưởng, cơ quan Bộ Công Thương đóng tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại nơi đây, dưới ánh sáng của Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bộ Công Thương đã tiếp tục bổ sung điều chỉnh các chính sách, chủ trương lớn về công thương nghiệp trong giai đoạn mới của công cuộc kháng chiến ra sức phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;Thúc đẩy phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thực hiện chính sách “tự do nội thương quản lý ngoại thương”. Ban hành chính sách và hệ thống pháp luật đấu tranh kinh tế với định và mậu dịch với vùng bị tạm chiếm; thành lập Sở Mậu Dịch quốc doanh Trung ương, xây dựng hệ thống mậu dịch quốc doanh ở các vùng tự do cả nước; đấu tranh bình ổn vật giá trực tiếp phục vụ các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, tiến hành ngoại thương, giao lưu kinh tế với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cũng tại nơi đây đầu tháng 3/1952 cán bộ nhân viên Bộ Công Thương rất vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, ân cần chỉ đạo động viên thắm đượm tình nghĩa ATK - Tân Trào, cán bộ, nhân viên Bộ Công Thương khắc sâu tình đoàn kết, tinh thần giúp đỡ, đùm bọc chia sẻ ngọt bùi của đồng bào thôn Đồng Đon - xã Minh Thành - huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thông qua hoạt động này giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên về lịch sử hình thành và tầm quan trọng của ngành Công Thương, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Sở Công Thương

Tin cùng chuyên mục