,

Văn bản pháp quy

16. Công văn số 958/SCT-QLXNK ngày 09/8/2021 của Sở Công thương về thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
17. Công văn số 804/TMĐT-TTPT ngày 05/8/2021 của Bộ Công thương về việc phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu” ứng phó với bất lợi và khó khắn dó dịch COVID - 19
18. Thông báo số 680/SCT-QLTM-XNK ngày 14/6/2021 của Sở Công thương về xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty Cổ phần tập đoàn liên kiết Việt Nam
19. Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len
20. Thông báo số 659/TB-SCT ngày 10/6/2021 của Sở Công thương về tuyển dụng viên chức năm 2020
21. Công văn số 631/SCT-QLTM-XNK ngày 07/6/2021 của Sở Công thương việc xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Công ty TNHH ELKEN INTERNATIONAL VIỆT NAM
22. Kế hoạch số 206/KH-SCT ngày 17/3/2021 của Sở Công thương Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
23. Quyết định số 22/QĐ-SCT ngày 19/02/2021 của Sở Công thương về việc công bố công khai Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021
24. Quyết định số 200/QĐ-SCT ngày 31/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Công Thương
25. Quyết định số 197/QĐ-SCT ngày 28/12/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Công Thương
26. Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch
27. Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
28. Kế hoạch số 968/KH-CST ngày 30/11/2020 của Sở Công thương Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020”
29. Quyết định số 157/QĐ-SCT ngày 02/11/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Công Thương
30. Quyết định số 149/QĐ-SCT ngày 14/10/2020 của Sở Công thương về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương